• litoměřicko na dlani

  / LITOMĚŘICKO / — středa, 23. listopadu 2011

  ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

  Žijeme a působíme ve Litoměřicích. Naše stavby potkáváme my i Vy každý den. Snažíme se je provádět s důrazem na šetrnost k životnímu prostředí a tak aby zkvalitňovaly Váš život.

 • odpovědnost k životnímu prostředí

  / ODPOVĚDNOST /

  PŘÍRODA A VODA

  Ochrana přírody a vodních zdrojů jsou při provádění staveb pro nás nejdůležitějším kriteriem. Snažíme se maximálně chránit přírodu a zachovávat (zvyšovat) kvalitu vody.

 • estetika staveb

  / ESTETIKA / — úterý, 4. října 2011

  ČIŠTĚNÍ VODY A KRAJINA

  Projektujeme a realizujeme ČOV s dlouhou životností v souladu s krajinou. Prvotřídní servis a kvalitní práce jsou pro naše zákazníky samozřejmostí již více než 10 let.

 • projektování a dokumentace

  / PROJEKTOVÁNÍ A DOKUMENTACE / — pátek, 19. srpna 2011

  INŽENÝRING STAVEB

  Zpracováváme veškerou dokumentaci pro dotčené úřady. Provádíme autorizovaný inženýring staveb v oblasti vodohospodářství s důrazem na ochranu životního prostředí.

 • profesionální realizace staveb

  / REALIZACE / — pondělí, 11. července 2011

  STAVBY A EKOLOGIE

  Relizaci staveb provádíme citlivě s vědomím, že budou svou službu vykonávat mnoho let. Používáme pouze kvalitní materiály a techniku. Veškeré stavby podléhají nejnovějším normám ISO.

 • funkční a levné stavby

  / EFEKTIVITA /

  ODKAZ A POMOC

  Během složitých situacích při povodních jsme přicházeli s řešeními, které rychle a účinně pomáhají čelit této odvrácené tváři přírody. V mnoha vesnicích a městech se život vrátil do normálu rychleji.

Next
 • litoměřicko na dlani
 • litoměřicko na dlani
 • litoměřicko na dlani
 • litoměřicko na dlani
 • litoměřicko na dlani
 • litoměřicko na dlani
 • litoměřicko na dlani
 • litoměřicko na dlani
Previous

Jsme ryze českou firmou s více než 10-ti letou tradicí. Jak při projekci, tak při realizaci se snažíme klást maximální důraz na citlivý přístup k životnímu prostředí. Pocházíme z Českého středohoří a uvědomujeme si odpovědnost při realizaci staveb k tomuto regionu. Víme že naše stavby jsou zde a budou po mnoho let a snažíme se předávat krajinu v tom nejlepším stavu dalším generacím.

Informace o nás


Firma LEN-servis s.r.o. se sídlem v ulici Velká Krajská 52/2, 412 01, Litoměřice vznikla v červnu roku 2002. Založili ji dva společníci, kteří měli v té době již 25 leté zkušenosti z činnosti ve státní správě, manažerství, projektování a realizaci vodohospodářských a pozemních staveb. Krédem firmy je projektování a provádění staveb ke zlepšení životného prostředí (např. vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod aj.). Současně při vlastní realizaci těchto staveb firma usiluje o maximální dodržování zásad ekologického počínání při stavební činnosti. Významným oborem, kterým se naše společnost rovněž zabývá je čištění nádrží a jímek průmyslových či splaškových vod, kanalizací a jejich monitoring videokamerou. Firma je schopna zajistit projekční, inženýrskou i realizační činnost u velkých investičních akcí, oprav nebo rekonstrukcí (např. výstavbu obecního vodovodu nebo kanalizace s čistírnou odpadních vod, opravy či rekonstrukce inženýrských sítí v komplexech průmyslové výroby apod.). Může se jednat o komplexní dodávku na klíč včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti (jednání s dotčenými orgány a organizacemi, účastníky řízení, zajištění geodetických podkladů, územního rozhodnutí, stavebního povolení a uplatnění žádosti o finanční podporu z příslušných fondů, zpracování odbytových rozpočtů, zajištění hydrogeologických posudků aj.). Současně se však firma nezříká uspokojování potřeb i menších investorů jako jsou realizace domovních vodovodních nebo kanalizačních přípojek, opravy, údržba či provádění staveb drobnějšího charakteru, nebo obstarání nejrůznějších listin u úřadů či odborných organizací.